Οδηγός Χρήσης Webmail
https://webmail.frederick.ac.cy


Log in και Log Out στο Webmail του Πανεπιστημίου Frederick

Για να έχετε πρόσβαση στο Webmail του Πανεπιστημίου Frederick, θα πρέπει να συνδεθείτε στην διεύθυνση webmail.frederick.ac.cy από τον Browser σας (κατά προτίμηση Google Chrome ή Mozilla Firefox).

Στην σελίδα που θα εμφανιστεί συμπληρώστε το Username και το Password που σας δόθηκαν κατά την εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο. Τέλος, επιλέξτε από την επιλογή Server, τον Student Mail Server και έπειτα πατήστε Login.

Κατά την πρώτη σύνδεση, θα σας ζητηθεί να δώσετε προαιρετικά το όνομα σας και μια υπογραφή που θα εμφανίζεται κάτω από τα e-mail σας.

Στο περιβάλλον χρήσης του Webmail θα βρείτε στα αριστερά της οθόνης σας, τους βασικούς φακέλους για Εισερχόμενα (Inbox), Πρόχειρα (Drafts), Απεσταλμένα (Sent), Ανεπιθύμητα (Junk) και Διαγραμμένα (Trash).

Για να αποσυνδεθείτε από το Webmail, αρκεί να πατήσετε στην επιλογή Logout που θα βρείτε στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης.


Δημιουργία και αποστολή νέου e-mail

Για να δημιουργήσετε ένα νέο e-mail, από το μενού επιλογών πατήστε στο Compose.

Στην σελίδα που θα εμφανιστεί θα βρείτε όλες τις βασικές λειτουργίες δημιουργίας ενός e-mail.

Για να επισυνάψετε ένα αρχείο αρκεί να πατήσετε το σχετικό κουμπί (Attach).

Για να στείλετε το email σας πατήστε στο (Send)